مازندران و تاريخ

گويش مازندراني زبان خدايان بود!
كد مطلب: 18 -   تعداد بازديد: 6078 -  شنبه 21 آذر 1388
درويش علي کولاييان
گويش مازندراني زبان خدايان بود!    

  تاريخ اقوام مختلف سرزمين ايران ، اقوامی که به يکديگر پيوند خورده اند و ايراني نام گرفته اند، چندان شناخته شده نيست. در کار تاريخ نگاري ما غفلتي بزرگ، همچنان به چشم مي خورد و آن کم توجهي و يا بي اعتنايي به تاريخ شفاهي  است . درمورد مازندران اين بي اعتنايي آشکارتر است.
در مازندران و در زبان مردم اين ناحيه و در ادبيات کشاورزي و دامداري اين مردم که از اعماق تاريخ شان سرچشمه مي گيرد رازهايي نهفته است . فقط کافي است که پرسيده شود ،کشت برنج در مازندران کي آغاز  شد؟ يا اين که از خود بپرسيم، گاوهاي مازندراني(گاو هاي جنگلي) که با گاو هاي ديگر در فلات ايران  تفاوت دارند ،از کجا آمده  اند؟ و يا اين که ، تمدن در مازندران  و مناطق  پوشيده از درختان در هم تنيده آن، توسط چه کساني و از کي آغاز  شده است؟ به ويژه اگر بدانيم مناطق انبوه  جنگلي  ،قبل از وفور ابزار آهني،  پذيراي تمدن و سکونت مردمي کشاورز، نبوده است  .
ادامه مطلب
کتاب بزرگ کلیله در اصل مازندرانی است !
کلیله و دمنه از کجا آمده است ؟
كد مطلب: 17 -   تعداد بازديد: 32795 -  چهارشنبه 27 خرداد 1388
درویش علی کولائیان
کلیله و دمنه  از کجا آمده است ؟


  کتاب کليله و دمنه و يا  پنچه تنتره  بدون ترديد يک اثر فرهنگي بزرگ است . اين کتاب در سر تا سر جهان و به تمامي زبان هاي مهم ترجمه و منتشر شده است  و اساس کار در اغلب موارد مستقيم و يا غير مستقيم بر ترجمه اي عربي از اين کتاب استوار بوده است .
      ترجمه عربي اين کتاب که گفته مي شود شاهکاري در ادبيات عرب نيز محسوب مي شود به قلم نابغه بزرگ ايراني ابن مقفع است . او کتاب را در قرن هشتم ميلادي از زبان پهلوي(فارسي ميانه) به عربي بر گرداند

ادامه مطلب

کيکاوس يا کيوس شاهزاده ساساني (اسطوره يا تاريخ ؟)
كد مطلب: 16 -   تعداد بازديد: 7682 -  چهارشنبه 23 ارديبهشت 1388
درويش علي کولاييان
کيکاوس يا کيوس شاهزاده ساساني (اسطوره يا تاريخ  ؟)
در شاهنامه فردوسي داستاني از غارت مازندران به توسط پادشاه کياني ـ کيکاوس ـ آمده است1 . اين داستان شرح وقايعي  است  که با دیگر سرگذشت های حماسی، تفاوتي سوال برانگيز دارد . در عکس العمل رستم به اعتراض دشت بان مازندراني که اسب رها شده (رخش)به کشت مردم زيان رسانده است ،می بينيم پهلوان شاهنامه در واکنشي سخت ، گوش دشت بان را که از قضا رستم را نمي شناسد و از هويتش بي خبر است ، از جاي مي کند . پيدا است چنين رفتار از سوي پهلوان ، به محتواي حماسي داستان لطمه مي زند و هميشه این خشونت نا بجا، مورد سوال خوانندگان شاهنامه نيز بوده است.
ادامه مطلب

کوه اسپروز کجاست ؟
كد مطلب: 15 -   تعداد بازديد: 9984 -  يكشنبه 11 اسفند 1387
درویشعلی کولاییان
نام کوه اسپروز1 در شاهنامه جمعاً چهار بار آمده است و سه مورد آن در داستان آمدن کيکاوس به مازندران است . در باره اسطوره ديو سفيد که به همان داستان مربوط مي شود و درباره اين مطلب که محل وقوع آن يعني مازندران در کجا است بسيار نوشته اند .
بعضي ازشاهنامه شناسان ، مازندران فعلي را محل وقوع آن داستان نمي دانند . در اين نوشتار به پژوهشي مي پردازيم که شايد کفه را به نفع گروهي که مازندران را همين مازندران امروز مي دانند بسيار سنگين تر مي کند و براي رسيدن به اين هدف نام اسپروز مي تواند نقشي کليدي داشته باشد
 
ادامه مطلب
ابتدا قبلي 1 2 3 4 5 6 بعدي انتها

نتيجه 56 - 59 از 59