مازندران و تاريخ

کيکاوس يا کيوس شاهزاده ساساني (اسطوره يا تاريخ ؟)
كد مطلب: 16 -   تعداد بازديد: 7204 -  چهارشنبه 23 ارديبهشت 1388
درويش علي کولاييان
کيکاوس يا کيوس شاهزاده ساساني (اسطوره يا تاريخ  ؟)
در شاهنامه فردوسي داستاني از غارت مازندران به توسط پادشاه کياني ـ کيکاوس ـ آمده است1 . اين داستان شرح وقايعي  است  که با دیگر سرگذشت های حماسی، تفاوتي سوال برانگيز دارد . در عکس العمل رستم به اعتراض دشت بان مازندراني که اسب رها شده (رخش)به کشت مردم زيان رسانده است ،می بينيم پهلوان شاهنامه در واکنشي سخت ، گوش دشت بان را که از قضا رستم را نمي شناسد و از هويتش بي خبر است ، از جاي مي کند . پيدا است چنين رفتار از سوي پهلوان ، به محتواي حماسي داستان لطمه مي زند و هميشه این خشونت نا بجا، مورد سوال خوانندگان شاهنامه نيز بوده است.
ادامه مطلب

کوه اسپروز کجاست ؟
كد مطلب: 15 -   تعداد بازديد: 9232 -  يكشنبه 11 اسفند 1387
درویشعلی کولاییان
نام کوه اسپروز1 در شاهنامه جمعاً چهار بار آمده است و سه مورد آن در داستان آمدن کيکاوس به مازندران است . در باره اسطوره ديو سفيد که به همان داستان مربوط مي شود و درباره اين مطلب که محل وقوع آن يعني مازندران در کجا است بسيار نوشته اند .
بعضي ازشاهنامه شناسان ، مازندران فعلي را محل وقوع آن داستان نمي دانند . در اين نوشتار به پژوهشي مي پردازيم که شايد کفه را به نفع گروهي که مازندران را همين مازندران امروز مي دانند بسيار سنگين تر مي کند و براي رسيدن به اين هدف نام اسپروز مي تواند نقشي کليدي داشته باشد
 
ادامه مطلب
ابتدا قبلي 1 2 3 4 5 6 بعدي انتها

نتيجه 56 - 57 از 57