ايران و نفت
تعریضی به مقاله یک اقتصاد دان*
آقای فرشاد مومنی ! به جای همه ...از مردم استمداد کنید !
كد مطلب: 150 -   تعداد بازديد: 599 -  دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
درویش علی کولاییان

   آقای فرشاد مومنی ! به جای نمایندگان مجلس و همه پاکدامنان در حیطه‌های قوای سه گانه  ، از مردم   استمداد کنید !   

شاید برایتان جای تعجب باشد و بپرسید که این چگونه ممکن است . اگر صبور باشید مطلب را خواهم گفت .
اول از همه بگویم استمداد شما و امثال شما از مردم ده ها سال به تاخیر افتاده است اما خوشبختانه هنوز هم این فرصت را دارید .

ادامه مطلب
پاسخ به یک اقتصاددان *
بیداد عالمان اقتصاددان ایرانی یا ، مظلومیت علم اقتصاد ؟
كد مطلب: 149 -   تعداد بازديد: 584 -  چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
درویش علی کولاییان
جناب بهکیش شما و همقطارانتان نوعی بیداد گری را به ارمغان آورده اید .همانطور که یاد آور شدید پنجاه سال اقتصاد کشور را به خاطر دارید . این دوره یی تاریخی بسیار مهم در ایران ما است . طی این مدت بود که دولت ها بودجه هاشان گاهی تا نود درصد با پول نفت و گاز تامین شده است . آن ها نفت و گاز را به خارجیان فروختند و دلار کسب می نمودند یا به هموطنان در داخل ، مستقیم و غیر مستقیم  گاز و نفت فروخته ریال کسب نموده اند . این مالیه بسیارعظیم این همه سال عملاً در جایگاه مالیات نشست و دولت ها و حکومت ها طی نیم قرن اخیر این درآمد کلان را  به خیال خود در امور کشور هزینه کرده و می کنند .ادامه مطلب
سفسطه های یک اقتصاددان
محسن رنانی: ایران درگیر انسداد تعاملی شده است
كد مطلب: 147 -   تعداد بازديد: 707 -  يكشنبه 28 دي 1399
درویش علی کولاییان


مشکل ما ساده تر ازغامض گویی های آقای رنانی است  همان غامض گویی ها که در ادامه آن را خواهیم آورد . از ایشان بخواهیم سفسطه را کنار بگذارند و چشم بندی که کسانی نظیر او بر چشم مردم زده اند را ، پس از سال ها از چشم مردم باز کنند .                                                      
ادامه مطلب
در پاسخ به مقاله بدون شفافیت اقتصاد اصلاح نخواهد شد *
کدام شفافیت ؟
كد مطلب: 144 -   تعداد بازديد: 858 -  پنجشنبه 30 مرداد 1399
درویش علی کولاییان

 نبود شفافیت در رابطه مالی دولت و مردم ، موضوعی است که توجه اقتصاددانان ما تا کنون به آن جلب نشده است  . اقتصاددان ما گویی قادر به درک این مساله نیست و نمی داند ضروری ترین شفافیت و آسان ترین آن همین است که خانوار ایرانی شفاف بداند ، مهمترین رقم مالیه  متعلق به او که هر سال به صندوق دولت یا به خزانه می رود چه میزان و کدام مبلغ است .

  

ادامه مطلب
شانه خالی کردن !
اقتصاددانان چه مسئولیتی بر عهده دارند؟
كد مطلب: 143 -   تعداد بازديد: 951 -  دوشنبه 27 مرداد 1399
درویش علی کولاییان

             مطلب زیر اشاراتی است به مقاله اقتصاددان دکتر علی چشمی در تجارت فردا " 25  مرداد 99  " تحت عنوان هزینه های اجتماعی اقتصاددانی .                               

1-      در آن مقاله آقای چشمی معتقد است که  :  " اقتصاددان  در نهادهای سیاستگذاری به تنظیم سیاست‌ها و اصلاح قواعد و قوانین به دولت کمک می‌کند . "

2-      در آن مقاله آقای چشمی معتقد است که :" مردم از اقتصاددانان می‌خواهند تا برایشان تحلیل کنند ،  راهکار بدهند و نتایج خوب برایشان محقق کنند."،

 بر اساس آنچه که ایشان از وظائف اقتصاددانان برشمرده اند ، متاسفانه در مهمترین و حیاتی ترین سوژه اقتصادی تاریخ معاصر ایران ، همه اقتصاددانان به شمول آقای چشمی و همقطاران و پیش کسوتان ایشان ، شانه خالی کرده اند . به عبارتی دیگر ، در مورد بزرگترین جریان مالی کشور طی پنجاه سال اخیر ، یعنی مالیه نفت و گاز که حق و میراث نقد مردم  و دارای ظهوری کاملاً بی سابقه در اقتصاد سیاسی ایران است ، اقتصاددان ایرانی به دور از نوآوری و ابداع عمل کرده و می کند. او طبق عادتی مانده ازگذشته ، درآمد عظیم مالی نفت و گاز را  هنوز هم درآمدی غیر مالیاتی  برای دولت شناسایی می کند .  شاهد است درآمدی عظیم و بی سابقه و نقد ، عملاً و به طور عمده جایگزین درآمدهای مالیاتی دولت شده است .او شاهد است دولت آن را به جای مالیات مردم ، در اداره کشور به کار میگیرد . اقتصاددان ایرانی شاهد این ماجراست ،  می بیند دولت ها  در عمل و به حسب ظاهر ، به مدد منابع نفت و گاز، با حداقل وابستگی به کار مردم و ظاهراً با حداقل وابستگی به مال مردم  ، کشور را اداره می کنند . اقتصاددان می بیند غیرمالیات دانستن درآمدهای نفت و گاز  ، دولت ها را به لحاظ مالی گسیخته از مردم نشان داده ، همیشه عاملی در جهت ناپایداری یا همان بحران  شده است اما ،  اما او هنوز هم به غیر مالیات برشمردن درآمدهای نفت و گاز پایبند است و با تکرار بی حاصل اصطلاح " حکومت رانتی !!"  در شرح ناکامی ها بسنده می کندو فقط همین !

ادامه مطلب

این چشم بندی !
كد مطلب: 140 -   تعداد بازديد: 1065 -  پنجشنبه 2 مرداد 1399
درویش علی کولاییان


اگر چشم بندی نیست پس چیست ؟ وقتی که رابطه مالی دولت و مردم مد نظر است به ویژه آنجا که مداخل ( یعنی تغذیه مالی حکومت توسط مردم )مطرح است و نه مخارج (یعنی هزینه ها توسط دولت یا حکومت ) ، صحنه به راستی تا چه اندازه شفاف است ؟   آنجا که دهش مردم به دولت و حکومت مطرح میشود موضوع  تا چه اندازه شفاف است ؟ آیا مردم می دانند مالیه پرداختی شان به دولت مثلاً از سوی خانواری معین در سالی معین ، کدام حد و کدام اندازه است ؟ کدام اقتصاددان ایرانی  را سراغ دارید به این پرسش پاسخ دهد ؟
ادامه مطلب
کدام ویرانگر بود !؟
آرمان دکترشریعتی یا غفلت اقتصاددان ایرانی ؟
كد مطلب: 139 -   تعداد بازديد: 1117 -  پنجشنبه 19 تير 1399
درویش علی کولاییان

 

موسی غنی نژاد در مقاله اخیر خود در تجارت فردا ،برای آشکار نمودن ماجرای دکتر شریعتی پر بیراه نرفته است اما  از بیراهه رفتن پیشکسوتان اقتصاددان خود و بیراهه ای که اوخود امروز در آن گام بر می دارد بی خبر است و آشکارا از آن غفلت می ورزد  .

ادامه مطلب
در پاسخ مقاله" نسخه برای یک اقتصاد بیمار "
نسخه برای یک اقتصاددان نابیدار ! !
كد مطلب: 138 -   تعداد بازديد: 1121 -  جمعه 30 خرداد 1399
درویش علی کولاییان


خدا می داند تا کی در انتظار باید ماند تا اقتصاددان ما دریابد سرچشمه مصائب اقتصاد ایران  ، تعریف نادرست از درآمدهای نفت و گاز کشور است . فقط طبق عادتی مانده از گذشته ، اقتصاددان ما  نفت و گاز را درآمد غیر مالیاتی دولت و حکومت در ایران می شناساند .  اوغافل است طی نیم قرن گذشته و حتی امروز که صادرات نفت به دلیل دشمنی آمریکا متوقف شده ، درآمدهای حاصل از نفت و گاز ، برای دولت ، به دلیل شرایط استثنایی طبیعت ایران، متفاوت با دیگر منابع زیرزمینی مثل مس و آهن و طلا و نقره و غیره هست و میراثی  نقد و  بسیار کلان محسوب می شود . درآمد نقد حاصله از میراث نفت و گاز ، هر سال براساس قوانین موجود به خزانه و یا  به صندوق دولت سرازیر می شود . نیم قرن است که مثل همین امروز ، جای مالیات مردم را بطور عمده  درآمد حاصله از نفت و گاز اشغال کرده است . اما اقتصاددان ما  هنوز به این درآمد که طی دهه ها به صورتی بسیار هنگفت ظهور کرده جای  بخشی مهم از مالیات مردم را پر کرده است ، به چشم درآمد غیر مالیاتی نگاه می کند  . تا کنون او درک نکرده است که این مالیه عظیم  ، مالیات مردم است  . اول بدین خاطر که  از محل میراث نقد مردم است و رسماً و قانوناً از منابع ملی  ، تقریباً  به گونه ای  نقد حاصل می شود و متعلق به مردم است . دوم بدین دلیل که دولت آن را به اجبار می ستاند تا در امور کشور هزینه کند . هر دو مولفه ، مطابق تعریف جهانی مالیات ، ماهیت مالیاتی برای درآمد های حاصله از نفت و گاز ما را به اثبات می رساند اما  ، اقتصاددان ما آشکارا از این حقیقت روی بر می گرداند ،  قائل نیست که  این یک رقم بسیار مهم مالیاتی است .این رقم طی نیم قرن گذشته هر سال از سوی خانوار ایرانی  به دولت پرداخت می شود اما  ، پرداخت کنندگان این مالیه ، از میزان و از مقدار پرداخت خود همیشه بی خبر نگاه داشته می شوند . چرا ؟ فقط بدین خاطر که اقتصاددان ما آیتم مورد بحث را  یک درآمد غیر مالیاتی برای دولت می شناساند . او در واقع  حقی برای مردم قائل نیست  عجیب اینست که هیچ عامل اجبار از سوی دستگاه های سیاسی کشور نیز او را وادار به چنین برداشتی نکرده است بلکه  فقط جزم اندیشی  ، اقتصاد دان ما را به این درجا زدن وا داشته است .
ادامه مطلب

چرا اقتصاددانان رسمی کشور را مقصر می دانم !
كد مطلب: 136 -   تعداد بازديد: 992 -  جمعه 9 خرداد 1399
درویش علی کولاییانپرسشی هست که سال ها از سوی اقتصاددانان رسمی کشور بی پاسخ مانده است . سوال اینست : عالیجنابان !  شما چرا درآمدهای نفت و گاز ملی شده ایران را که طی نیم قرن اخیر همیشه نقد بود و هنگفت ، به عنوان بخشی از مالیات مردم نمی شناسید ؟ چرا به رسمیت شناختن این مالیه عظیم به عنوان بخشی از مالیات مردم برایتان غیر ممکن است ؟  شما امروزهم مثل همیشه ، مالیه ای عظیم متعلق به مردم را که بخش اصلی درآمد های دولت و حکومت در ایران است ،  چه در کلاس درس و چه در عمل ، درآمدی غیر مالیاتی قلمداد می کنید چرا ؟ قدری اندیشه کنید تا از قید و بند یک عادت زیانبار و فاجعه آمیز خلاصی یابیم و تغییری مهم را برای میهن ما به ارمغان آورید . 


 

 

ادامه مطلب

نقدی و پاسخی به نقد
كد مطلب: 135 -   تعداد بازديد: 996 -  جمعه 26 ارديبهشت 1399
درویش علی کولاییان
دست نوشته ای بدون امضا نقد کتاب اینجانب " الگوی کهنه اقتصاددانان ما " است . تصویر دست نوشته در ذیل همین مقاله آمده است  . به امید آنکه به تفاهم فیمابین کمکی شود ، سعی خواهم کرد به نکاتی که نویسنده نقد بدان اشاره می کند پاسخ دهم  .
ادامه مطلب
نقد به پنداری نادرست
باز هم پاسخی به دکتر موسی غنی نژاد
كد مطلب: 134 -   تعداد بازديد: 1353 -  جمعه 1 فروردين 1399
درویش علی کولاییان
در نقد بیگانه گریزی آقای دکتر مصدق ، دکتر غنی نژاد بیش از حد به راه خود می رود . او بهتر است اندیشه کند  بیگانگان  (انگلستان ، آمریکا و روسیه ) در جنگ جهانی اول و به دنبال آن در جنگ جهانی دوم در ایران، چه کردند و چه باقی گذاشتند . ما در هر دو جنگ جهانی بی طرف مانده بودیم با این وجود آن ها با ما چه کردند ؟ دانش آموز دبیرستانی هم  پی خواهد برد که با تاروپود زندگی اجتماعی و سیاسی ما ، این سه کشور به ویژه  کشور انگلستان تا چه اندازه پیچید.  کدام کشور در جهان ، مشکلی مانند مشکل ما را به دوش کشید؟  آنها  به اصطلاح عامیانه ، ایستاده آن سوی جوی و ما ایستاده این سوی جوی  نبودیم !! آن ها به مدت طولانی در درون خانه و در میان ما بودند . مقطع  شروع جنگ جهانی اول تا سر انجام جنگ جهانی دوم  ، دورانی است که  دکتر مصدق به آن زمان و آن سال ها متعلق است . برخلاف مردمی که آن زمان و عصر مصدق به دنیا آمدندْ  آقای غنی نژاد در سپیده دمی آرام متولد شد و گویی هیچ تصور از طوفانی که شب پیش از تولدش همه جا را در نوردید ، نمی تواند داشته باشد . خدا کند نیاز نباشد طوفانی تازه را او به چشم ببینند تا حقیقت را دریابد !!


ادامه مطلب
ابتدا قبلي 1 2 3 4 بعدي انتها

نتيجه 1 - 11 از 36