مقالات
راهجویی های ناموفق اقتصاددان ما
در برون رفت از چرخه مخرب نفتی
كد مطلب: 116 -   تعداد بازديد: 199 -  دوشنبه 1 مهر 1398
درویش علی کولاییان


آنچه  که در طول پنجاه سال گذشته در اقتصاد ما  پیش آمد مساله ساده یی نیست ،  راه علاج آن نیز دربایگانی تجربیات دیگر کشورها ثبت نگردیده است. دشواری کار هر روز آشکارتر می شود . تحلیل های ساده انگارانه از این و از آن  زیاد است و بیانی قانع کننده از سوی اقتصاددانان شنیده نمی شود . سعی و خطا همچنان ادامه دارد . چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد (28/6/98) مطلبی بود با عنوان "  راه فرار از چرخه مخرب نفتی "  و نام  آقای دکتر مسعود نیلی در کنار آن به چشم می خورد .
ادامه مطلب
uuu
jkjh
كد مطلب: 114 -   تعداد بازديد: 45 -  -
/1H4 9D HD''F