جالب توجه علاقمندان به تاریخ !
از نسخه سریانی کلیله و دمنه تا مقدمه تاریخ ابن اسفندیار !
 چاپ اين صفحه ارسال به دوستان
كد مطلب: 141 -   تعداد بازديد: 1022 -  جمعه 17 مرداد 1399
درویش علی کولاییانمطلبی که ارائه میشود در شکل کامل خود سخنی مفصل و طولانی است و در آینده به شکلی کامل منتشر خواهد شد اما اکنون سعی میشود کوتاه ،  نکته ای در خور توجه را به خوانندگان تقدیم نمایم . 

 کلیله و دمنه کتاب قصه از زبان حیوانات است و به گمان مورخان و مستشرقان ، اصل کتاب یا مراجع و منابعی که مورد استفاده مولف قرار گرفت و کتاب با استفاده از آنها منظم گردید، به زبان هندی بوده است .  این کتاب توسط برزویه طبیب در عصر انوشیروان  (قرن ششم میلادی ) به زبان پهلوی برگردانده شد و ترجمه کتاب از پهلوی  به زبان عربی  (قرن هشتم میلادی )توسط عالم ایرانی ابن مقفع صورت گرفت و ترجمه های پی درپی  از اثر او  به زبان های دیگر طی قرن ها  ، سبب شهرت این کتاب در سراسر جهان شده است .

نسخه ای کهن از کلیله ، ترجمه به زبان سریانی است . این اثر اواخر قرن نوزدهم میلادی در ماردین متعلق به ترکیه امروز میان کتابهای کهن کتابخانه ای متعلق به مسیحیان کاتولیک پیدا شد و تاریخ برگردان آن همانطورکه در کتاب آمده همزمان با ترجمه برزویه ، یعنی قرن ششم میلادی است .

 در ترجمه سریانی به روشنی آمده مترجم  کتاب موسوم به " بُد "  است و او  کتاب را  از زبان هندی به  زبان سریانی برگردان نمود. این نکته که " بُد "  کتاب  را از هندی به سریانی برگرداند علیرغم صراحت نشانه ها ،  مورد قبول پژوهشگران نیست و به اقرب احتمال ، آن را برگردانی از متن پهلوی برزویه که از قضا چیزی از آن باقی نمانده است بر شمرده اند . آنان دلائلی گنگ برای اثبات این نظر ارائه می کنند . مثلاً عنوان می کنند مترجم کتاب واژه هایی از فارسی میانه را در ترجمه به کار گرفته است و در عین حال ابراز می دارند نام مترجم آشکارا ایرانی می نماید !  *

فرانسیس دوبلوا با وجودی که در کتاب خود1 یاد می کند نویسنده نسطوری سده 14 میلادی به نام عبد یشوع در فهرستی از کتابها که همکیشانش می خواندند تصریح کرده است که نسخه سریانی کلیله  ، ترجمه ای از زبان هندی است .  با وجود این ، دوبلوا این نکته را نمی پذیرد ، مصر است بگوید که " بُد " کتاب را از پهلوی به سریانی برگردانده است . این عبارات را عیناً از کتاب دوبلوا و از قول او  نقل می کنیم 2 :

وقتی عبد یشوع می نویسد که " بُد " کلیله و دمنه را از هندی  به سریانی ترجمه کرد (پشق من هندوایا ) نباید آن را تحت اللفظی معنی کنیم . مقصود او آشکارا اینست که " بُد " کتاب اصلاً هندی کلیلگ و دمنگ را به سریانی ترجمه کرد ، اما اینکه او این اثر را مستقیماً از هندی ، یا غیر مستقیم از متن فارسی میانه آن ترجمه کرده  از بیان عبد یشوع بر نمی آید .  دوبلوا در همانجا اضافه می کند که شاهد و مدرکی وجود ندارد که فرضیه پدید آمدن ترجمه سریانی کهن از کلیله و دمنه در حدود سده ششم میلادی  را  - یعنی اندکی پس از ظهور متن فارسی میانه را نقض کند .

سر در گمی دوبلوا و همه پژوهشگرانی چون او و یا آن دسته که او از آنان نقل قول می کند ، بر می گردد به  اصطلاح " هندی " .  به گمان همه این پژوهشگران اصطلاح " هندی  " معرف زبانی است فقط متعلق به مردم ساکن در شبه قاره هند و یا مردمی ساکن در محدوده جغرافیای تاریخی هند ، حال آن که این گمان نا درست است و نادرستی آن با نگاه به منابع و مآخذ ابن اسفندیار در تالیف کتاب مشهور تاریخ طبرستان3 آشکار میشود . از منابع مورد استفاده ابن اسفندیار در خلق تاریخ طبرستان طبق آنچه که خود اذعان می کند ، رساله ای است که اصل آن به زبان هندی و ترجمه به عربی آن در دسترس ابن اسفندیار بوده است4. تاریخ ترجمه رساله یعنی برگردان آن از هندی به عربی ، قرن دوم هجری است یعنی حوالی زمانی که کلیله و دمنه توسط ابن مقفع از فارسی میانه به عربی برگردانده شد .

 سوال اینست ، سرگذشت طبرستان و جزئیات ناحیه ای که در درون امپراطوری ایران است ، چگونه ممکن است به زبان هندی درآمده باشد ؟ همان زبان که عالمان مورد اشاره و دیگر مستشرقان ، چنین خیال می کنند و چنان از آن تعبیر می کنند . چگونه ممکن است نکاتی با اهمیت از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار از رساله ای در اصل به زبان هندی استخراج شود !؟   پیداست که اصطلاح " هندی " در منزلت زبان اصلی ، هم در نسخه برزویه طبیب و هم در نسخه سریانی  و هم در رساله هندی که عربی آن در دسترس ابن اسفندیار بود و او از آن در تالیف تاریخ طبرستان بهره برد، همه و همه اشاره به زبان مردم طبرستان است و لزوماً اشاره به زبان سنسکریت یا به زبان هایی که بنفی و دوبلوا ، زبان محلی مربوط به هند تصور می کنند نیست 5 .

پذیرفتن این واقعیت که  کتاب کلیله ما حصل سفر برزویه به هند نیست ، برای فرانسیس دوبلوا که ادعایی درست بر خلاف را دنبال می کند دشواراست . محصول سالها  تتبعات پژوهشگری برجسته چون او اکنون با علامت سوال روبرو است . او باید بپذیرد که کتاب کلیله از مدت ها پیش و قبل از آنکه برزویه کتاب را به پهلوی درآوَرَد ، در مازندران و در محدوده  امپراتوری ایران ، به زبان کهنه مردم شمال ایران در دسترس بوده است . برزویه به این کتاب جایی در شمال ایران که زمانی  خود مختار و موسوم به هندوستان بود ،  دست پیدا  می کند نه در شبه قاره هند و نه در مکانی متعلق به جغرافیای تاریخی هند (  آنطور که بعضی ها چون دوبلوا و  تئودور بنفی عنوان می کنند  ) و دور از ذهن نیست اندکی بعد از تلاش برزویه کسی دیگر نیز مثل " بُد " که اصالتاً ممکنست مازندرانی و  یا  به قول دوبلوا ایرانی باشد کلیله را از زبان مردم شمال ایران به زبان سریانی برگردان نماید ؛ برگردان از زبانی به اصطلاح هندی که در عین حال به طبری نیز موسوم شده است6 . برایمان آشکار است که پیشینیان با فرهنگ مردم مازندرا ن  ، زمان مهاجرت از هند به شمال ایران ،  به هندی تکلم می نمودند و به این زبان می نوشتند ، طبیعی است اطلاق نام هندی به زبان در حال تحول این قوم تا قرن ها بعد دوام داشته باشد  .  

  

زیرنویس :

* نام های پد و بد با ضمه روی حرف اول هنوز هم در زبان مازندرانی برای نام افراد شنیده می شود . پدپور نام  خانوادگی خاندانی در روستای "هلی همن "حوالی روستا های "ورنام " و "کارنوم " در شصت کیلومتری جنوب ساری است . سخن عالمانه و آمرانه نزد سالخوردگان محل همان اصطلاح "پد پد حرف زدن !" است -       

       1- فرانسیس دوبلوا – کتاب برزویه طبیب و منشا کلیله و دمنه  ترجمه دکتر صادق سجادی  ص. 17

       2- همان

   

3- ابن اسفندیار بعد از پنج سال اقامت در خوارزم بر مجموعه ای از رسائل که در آن ترجمه رساله ای کهن از هندی  به عربی است و تاریخ ترجمه آ ن 197 هجری – 813میلادی است  ، دست پیدا می کند . ابن اسفندیار می گوید (در خوارزم ) روزی به رسته صحافان مرا گذر افتاد از دکانی کتابی برداشتم درواند رسلت بود که داود یزدی مردی بود از اهل سند علاء بن سعید نام از هندوی به تازی ترجمه فرموده بود در سنه سبع و تسعین و مایه و رسالتی دیگر که ابن المقفع از لغت پهلوی معرب گردانیده جواب نامه جسنفشاه شاهزاده طبرستان از تنسر دانای پارس هربد هرابده اردشیر بابک . – تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج 1 ص. 22  - به  تصحیح عباس اقبال به اهتمام محمد رمضانی 90

     4- کتاب تاریخی ابن اسفندیار  در حدود ۶۱۳ قمری تألیف شده‌است. موضوع آن در مورد تاریخ طبرستان از ایام قدیم و بنیاد عمارت شهرها و خصایص و عجایب آن دیار، و ذکر ملوک و اکابر و علما و اهل نجوم و حکما و شعرای محلی است. تاریخ طبرستان از چهار بخش تشکیل شده‌است و در موضوع خود معتبر است و مطالبی در بردارد که در جای دیگر نمی‌توان یافت. نثر آن جز در مقدمه از نمونه‌های دلپذیر انشاء فارسی است. نامه تنسر در این کتاب مندرج است. تمام نسخه‌های موجود آن در برگیرندهٔ وقایع تا سال ۷۶۰ قمری است و تقریباً حوادث ۱۵۰ سالهٔ بعد از تألیف توسط اولیاءالله آملی بدان افزوده شده‌است. نسخهٔ کامل آن به اهتمام عباس اقبال در سال ۱۳۲۰ در دو جلد منتشر شد ویکی پدیا

   5- دوبلوا معتقد است در باب کليلگ و دمنگ پهلوي تنها تئودور بنفي (یابنده نسخه سریانی کلیله ) در اينکه اصل آن به زبان سنسکريت بوده باشد، ترديد کرد و در مقدمه‌اي که به سال 1876م بر چاپ اول ترجمه سرياني آن نوشت، اساس کار برزويه را بر يکي از زبانهاي محلي هند مبتني دانست .

6-   تلاش نگارنده طی سال های اخیر با ارائه ده ها مقاله و انتشار چند کتاب،  روشن نمودن گوشه های تاریک تاریخ مازندران است که مردم آن از کهن ترین اقوام ایرانیند و در اصل مهاجرینی شالیکار از شبه قاره هند ( هند  درعصر سلوکیان )محسوب می شوند و قریب به یقین در آغاز به هندی سخن می گفتند و می نوشتند ، به همین دلیل از ابتدا و در ادامه چندین قرن لفظ " هندی  " برای نامیدن زبان مردم مازندران به کار رفته است . در فاصله به تخت نشستن بهرام گور تا زمانی که انوشیروان به تخت سلطنت جلوس می کند هر زمان که فردوسی بزرگ در شاهنامه از هند و یا هندوستان خراجگزار ایران یاد می کند ، به اعتقاد ما همه  آن اشارات ، اشاره به ناحیه ای خود مختار موسوم به طبرستان یا مازندران است . در مورد زبان این مردم همانطور که اشاره شد با گذشت قرن ها اصطلاح " تپوری " و  یا معرب آن  " طبری  " بر اصطلاح  پیشین یعنی " هندی  " غلبه  پیدا می کند . می دانیم منظور از تپور در زبان باقی اقوام ایرانی ، اشاره به همان مردم مهاجر ساکن در شمال ایران بوده است که آداب مذهبی ویژه ای داشته  شکل و ظاهر مراسمات آیینی شان  با واژه سنسکریت تَپو (tapa ) به معنای ریاضت در پیوند بوده است .

. مهاجران بودایی مذهب  ، پس از آمدن اسکندر به ایران و استیلای سلوکیان بر ایران ، از مغرب هندوستان یا به بیان دیگر از مشرق امپراتوری انقراض یافته هخامنشی ، نقل مکان و به مدد اشکانیان ، درصفحات شرقی سواحل جنوبی دریای مازندران ساکن می شوند . 

( بنگرید به گیله وا - پیاپی 148(آذر 1396 ) «تپورستان» و «تپور» ریشه در کجا دارد؟ درویش علی کولاییان صفحه ۱۶)

  مازندنومه nov 19 2017  بنگرید به  : تپورستان و تپور در کجا ریشه دارد ؟
(       www.kulaian.com "بنگرید به " تپورستان و تپور  )
نظرات
نام:
ايميل
سايت
نظر :قبلي   بعدي