کدام ویرانگر بود !؟
آرمان دکترشریعتی یا غفلت اقتصاددان ایرانی ؟
 چاپ اين صفحه ارسال به دوستان
كد مطلب: 139 -   تعداد بازديد: 1117 -  پنجشنبه 19 تير 1399
درویش علی کولاییان
موسی غنی نژاد در مقاله اخیر خود در تجارت فردا ، در آشکار نمودن ماجرای دکتر شریعتی پر بیراه نرفته است اما  از بیراهه رفتن پیشکسوتان اقتصاددان خود و بیراهه ای که او امروز خود در آن گام بر می دارد بی خبر است و آشکارا از آن غفلت می ورزد  .

مساله را مثل همیشه تکرار می کنم  و از ایشان می پرسم به کدام دلیل شما درآمدهای نقد و بسیار هنگفت نفت و گاز  که در نیم قرن اخیر در ایران جایگزین بخشی مهم از مالیات مردم  شده است را  طبق الگوی کهنه تان کماکان درآمد غیر مالیاتی دولت به حساب می آورید ؟

مالیات شمردن این در آمد بدیهی است  که سبب پاسخگو شدن دولت به مردم میشود . اما ذهن جزم اندیش اقتصاددان ما  از مرحله جلوتر نرفته فقط بر اساس عادتی از گذشته درآمد مورد بحث را درآمدی غیر مالیاتی قلمداد می کند و آگاهی مردم و شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و مردم را  در ارتباط با نفت و گاز  ضرورتی حیاتی هنوز هم نمی داند  . اقتصاددانان ما فقط آگاهی خودشان از ارقام و اعداد مربوط به بودجه در مورد نفت و گاز را لازم می دانند و آگاهی خانوار های ایرانی از سهمی سرانه که همه ساله در اختیار دولت می گذارند را به دلیل غیر مالیات شمردن آن درآمد عملاً غیر لازم میدانند  . اشتباه  اقتصاددان ایرانی عمری طولانی تر از اشتباه  دکتر شریعتی دارد .غفلت آقای غنی نژاد و همقطارانشان بسیار زیانبار تر از آرمان های اقتصادی شریعتی است . غفلت شریعتی خود معلول خبط اقتصاددانان ما بوده است ، چرا که فضای  اجتماعی سیاسی  اقتصاد نفتی برآمده از کوتاهی فکر اقتصاددانان رسمی ما بود که به بحران بزرگ اجتماعی ما دامن زد  و دامن میزند (ر.ک .  نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران ) . طرز نگاه اقتصاددان ما ، فضا را برای جولان طرزفکر شریعتی ها بازگذاشت و هنوز هم بازنگاه میدارد .
توضیح : این یادداشت به قلم اینجانب ، به مثابه یک نظر ،  ذیل مقاله آقای غنی نژاد در سایت دارایان به نقل از تجارت فردا ، درج گردید  . 


نظرات
نام:
ايميل
سايت
نظر :قبلي   بعدي