تعریضی به مقاله مصطفی نصر اصفهانی : فاج فکتوری که بزرگ شد
خاک اگر بر سر بریزی ، زلف هم خاکی شود !!
 چاپ اين صفحه ارسال به دوستان
كد مطلب: 131 -   تعداد بازديد: 1415 -  جمعه 16 اسفند 1398
درویش علی کولاییان

مکاشفات دوستان اقتصاددان ما به فاج فکتور (Fudge Factor)  هم کشیده شد .  ریشه‌یابی گسترش فساد در جمهوری اسلامی آن ها را به شگفت گویی کشانده است  . خود غافل اند که همه این گرفتاری از  الگوی کهنه شان آب می خورد  . صد ها و صد ها  میلیارد دلار  مالیه حاصل از نفت و گاز متعلق به مردم ،  طی نیم قرن اخیر  که نقد و بسیار هنگفت  بوده است ، تحت فتوای این عالیجنابان ، درآمد غیر مالیاتی برای دولت معرفی شد و هنوز هم می شود . با چنین فتوایی که اقتصاددانان  ما مفتی آن می شوند ، مردم از همه آنچه  که  از  میراث نقد و گرانبهای خود به دولت  و حکومت می دهند بی خبر گذاشته می شوند  .  اگر دادن این مالیه هنگفت چون آیتم های مالیاتی دیگر ، بخشی از مالیات مردم شناخته می شد  ، مردم مانند دیگر آیتم های مالیاتی  قبض و رسیدی برای آن در یافت می نمودند  ، از سهم خود  و پرداخت سهم خود و از مقدار و میزان آن  ، همه ساله  با خبر می شدند و سر پرستان خانوار ها در ایران قهراً  ناظر مالی بی مزد و مواجب می شدند و نظارت عمومی نیرومندی در این میان خلق می شد  که قویاً  با فساد و اختلاس مقابله می کرد و مانند هر پروژه بزرگ ملی در جریان هزینه ، نقش مهم نظارت از سوی جمعیت ده ها میلیونی مردم  جریان می یافت .  اما  افسوس ، شاهدیم با فتوای نادرست اقتصاددانان و جزم اندیشی شان  ، درآمدهای  نقد و بسیار هنگفت  نفت و گاز  ملی شده  ایران  ، کماکان و طبق  الگوی کهنه اقتصاددانان ایرانی غیر مالیات محسوب  می شود و با فتوای زهر آلود شان طی تمامی  نیم قرن اخیر این اتفاق ادامه دارد . حالا طلبکار ایشانند و  یکی از همین عالیجنابان امروز  فاج فکتور را  برایمان علم می کند !! فاعتبروا یا اولی الابصار !

نظرات
نام:
ايميل
سايت
نظر :قبلي   بعدي